Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Minh Châu

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội