Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Minh Châu

Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội
hanoi-thcsminhchau@edu.viettel.vn